Silje Olsen

Trener
Silje Olsen

Bio

Silje har drevet med Crossfit siden 2014. Hun har funnet det som en optimal måte å trene kropp og hode, uansett utgangspunkt. Hun er utdannet sosionom, veileder og psykisk helsearbeider og jobber som miljøterapaut i ungdomsskolen.

Hun mener at helse er mer enn kropp. Å skru tanker over til å ha et større fokus på prosess enn resultat er avgjørende for varig livsstil og trivsel. Med god fordeling av energien havner man der man skal. Progresjon og utvikling mentalt, gir også gode utslag for det fysiske. Det er en holdning hun ønsker og formidle. Hun vil se muligheter fremfor problemer.

Previous Coach:

»

Next Coach:

«